نقشه سالن های کشتارگاه طیور

طراحی معماری سالن های کشتارگاه طیور

Buy Prints
نقشه سالن های کشتارگاه طیور طراحی معماری سالن های کشتارگاه طیور by afshin lakipoor

Tagged with: fine art

Views: 57
Lists: 0

File Information
Dimensions: 2268 x 1134 pixels.
Orientation: Landscape
Filesize: 183.64KB
Uploaded : 5/30/2016
Original Filename : afshin lakipoor.jpg

EXIF Information Retrieved (not always available)
Software:Adobe Photoshop CS5.1 Windows
ColorSpace:sRGB
All image and article copyrights held by the respective member. No license to use, copy, or distribute images is granted or implied, unless expressly granted by the respective member in writing.